Cerkev Sv. Roka

Prvič je bila omenjena leta 1620, zgrajena pa je bila v drugi polovici 16. stoletja. Cerkev so nekajkrat prizidali in preuredili z vidnimi prvinami gotike in romanike. Obnovili so jo leta 1999.

Slika na oltarju prikazuje Mater božjo pod oblaki, z desne strani je sv. Anton Padovanski z golim otrokom v rokah, sv. Rok kleči zamišljen, ob njegovih nogah pa je pes, ki ga opazuje. Po izročilu naj bi jo naslikal Jacopo Palma ml. (1544 - 1628).