Turistična skupnost občine Jelsa
Trg Tome Gamulina 1,
21465 Jelsa
Hrvaška

Nikša Peronja, predsednik
Marija Marjan, direktor

tel.: 021 761 017
fax: 021 761 017

e-mail: info@tzjelsa.hr

Hrvaška turistična skupnost
Iblerov trg 10
10000 Zagreb

tel.: 01 455 64 55
fax: 01 455 78 27

e-mail: info@htz.hr
web: www.croatia.hr

 

Turistična skupnost Jelsa

Turistična skupnost Občine Jelsa je bila ustanovljena leta 1995. Delo Turistične skupnosti je javno, njeno delovanje pa temelji na načelu koristnosti, toda brez ustvarjanja neposrednega dobička.

Zaradi izboljševanja splošnih pogojev bivanja turistov, uveljavljanja turističnega proizvoda področja turistične skupnosti in krepitve zavesti o pomembnosti gospodarskih, družbenih in drugih učinkih turizma ter zaradi potrebe in pomembnosti ohranjanja in razvijanja vseh prvin turističnega proizvoda področja turistične skupnosti, še zlasti varstva okolja. Turistična skupnost ima naslednje naloge:

  • Spodbujanje in pospeševanje pristnih vrednot (tradicija, običaji, etnološki izročilo idr.)
  • Spodbujanje aktivnosti pravnih in fizičnih oseb v gostinski in turistični dejavnosti k še popolnejši in kakovostnejši ponudbi storitev
  • Sodelovanje in usklajevanje pravnih in fizičnih oseb, ki so neposredno vključene v turistično dejavnost, zaradi skupnega usklajevanja, utemeljevanja in uresničevanja politike razvoja turizma in njegove promocije
  • Spodbujanje varstva, vzdrževanja in obnove kulturnozgodovinskih spomenikov in drugih materialnih dobrin, ki so pomembne za turizem, in njihovo vključevanje v turistično ponudbo
  • Spodbujanje in pomoč pri razvoja turizma v turistično nerazvitih krajih
  • Ustanavljanje turistično-informativnega centra
  • Prirejanje tiskovnih konferenc, sprejemanje novinarjev (domačih in tujih), prirejanje nastopov na domačih in tujih sejmih in razstavah turističnega značaja
  • Opravlja tudi druga dela in posle v korist razvoja turizma na području Občine.