Luka Jelsa

Jelsa ima luku s 40 vezova, a uz svaki vez postoji priključak na struju i vodu.
Max gaz plovila 4,5 m
Max duljina plovila 40 m
tel.: +385 (0)91 405 6698
fax: +385 (0)21 761 819
jelsa.plus@st.t-com.hr