Panoramsko razgledavanje otoka

S male zračne luke kod Vrbanja Aero klub "Pharos" organizira razgledavanje panorame otoka sportskim avionima.

Informacije možete dobiti u Aero klubu "Pharos" ili na recepcijama hotela i kampova te u turističkim agencijama.