Kontakt

Turistička Zajednica Općine Jelsa

Riva bb
21465 Jelsa

Nikša Peronja, predsjednik
Ivo Duboković, direktor

tel.: 021 761 017
fax: 021 761 017
e-mail: info@tzjelsa.hr